HECO Systems B.V.
Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw vertrouwen is van groot belang.Met deze verklaring geeft HECO Systems B.V. aan welk beleid zij voert inzake privacy, inzake gegevens en informatie die verkregen wordt via de website www.HECO.nl

Uw Persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u en het uitvoeren van incasso’s/ het verwerken van betalingen.
 • De volgende gegevens van u worden verzameld:
 • Voor –en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Een minderjarige klant kan alleen een product afnemen, indien schriftelijk toestemming wordt gegeven door ouder/voogd. Wij verzamelen dan ook de volgende gegevens van de ouders/voogd:
 • Voor –en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

 • Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
 • Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
 • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Door Heco Systems B.V. en bepaalde organisaties: voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.
 • Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Privacy rechten
We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Echter U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u HECO Systems B.V. verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. HECO Systems B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
HECO Systems B.V., Nervistraat 8, 8013 RS  ZWOLLE